Sprink Yağmurlama Sistemi

Kategori : Sprink Yağmurlama Sistemi
Fiyat : Sprinkler sisteminin görevi, bir yangının yangın bölgesinin dışına yayılmayacak şekilde otomatik olarak söndürmek veya kontrol altına almaktır.

Sprink Yağmurlama Sistemi

Yıllardır insanlar yangınlarda can ve mal kaybına uğramıştır. Bu yangınlar hem maddi hem duygusal kayıplara yol açmaya günümüzde hala devam etmektedir. Yangınlarda zarar görmemek için önceden tedbir almamız gerekmektedir. Bu tedbirlerin en başında ise iyi bir yangın söndürme sistemi sahibi olmak gelmektedir. Binamızda iyi bir yangın söndürme sistemi var ise yangını kontrol altına almak daha da kolaylaşacaktır. Yangın söndürme sistemlerinden en etkin olanı ise Sprink Yağmurlama Sistemi olarak bilinmektedir. Bu sistem ilk olarak İngiltere’de Mimar Sir William Congreve tarafından ortaya çıkarılmıştır. O günden bu güne bu sistemler dünyanın tüm ülkelerinde kullanılmaya devam etmektedir. Su ile çalışan Sprink sistem, tavana bazı başlıkların takılması ile çalışmaktadır. Bu başlıklara boru hattı ile su verilmektedir. Herhangi bir yangın sırasında bu başlıklar otomatik olarak çalışır, su püskürten bu başlıklar yangını kontrol altına almaktadır. Sprink Yağmurlama Sistemi için kullanılan başlıklar yanmayan maddelerle yapılmalıdır. Kalitesiz sistemler yangın sırasında size daha büyük problemler yaratabilir. Sizde iyi bir yangın söndürme sistemi için Sprink sistemi kullanabilirsiniz.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ